Görme Engelliler

Çocuk Haklarına Yolculuk

Türkiye´de dahil olmak üzere 193 ülkenin taraf olduğu Çocuk Hakları sözleşmesi ile, çocuk haklarının korunması amaçlanırken, taraf devletlerin bu hakların yaşama geçirilmesi için yükümlülüklere uymaları gerektiği hükme bağlanıyor. Çocuklara verilen bu hakların önünde hiçbir engel olmasın diye başlattığımız proje ile bu farkındalığı oluşturmaya çalıştık.

3/E sınıf Öğretmeni Canan OKYAY BARÇIN, 4/C Sınıf Öğretmeni Erol HIRA, 4/D Sınıf Öğretmeni Hamide DOĞAN rehberliğinde yürütülen projede çocuklara hakları ve Çocuk Haklarının ne olduğu anlatıldı.

Çocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk HaklarıÇocuk Hakları